Welkom

Op deze site vind u informatie over de praktijk, over de bereikbaarheid, openingstijden en medewerkers.

CARE XL is een huisartsenpraktijk voor de bewoners van Rotterdam-Zuid en directe omgeving.
COOL is een huisartsenpraktijk voor bewoners van Rotterdam-West en directe omgeving.

Wij bieden u reguliere geneeskunde volgens de richtlijnen van het Nederlands huisartsengenootschap.
Daarnaast bieden wij eerstelijns echografie, reizigersadvisering, eerstelijns ggz en chronische zorg en diëtiek.

Wij vinden transparante communicatie belangrijk.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dan gaan wij graag met u in gesprek.