Gezondheidscentrum Care XL

FYSIOTHERAPIE

Het is belangrijk dat je lichaam geen pijn doet. Soms is het nodig om sommige plekken van je lichaam te laten behandelen door een fysiotherapeut. Plekken waar pijn zit kan de fysiotherapeut behandelen om de pijn te verminderen, de manier waarop je beweegt te verbeteren en om toekomstige blessures te voorkomen.

Bij ons in de praktijk werken we met professionals die heel goed kunnen achterhalen wat jouw lichaam verteld. De fysiotherapeut helpt jou je gezondheid te verbeteren. Samen ga je aan de slag om jouw pijn te verminderen, je postuur verbeteren en gezond in beweging te blijven. Niet elk lichaam is hetzelfde, daarom is maatwerk belangrijk.

Wilt u bij ons uw lichamelijke gezondheid verbeteren?
U kunt zich op twee manieren inschrijven:

Stuur een e-mail naar: fysio@gccarexl.nl 
Bel naar: 010 485 71 37 

TARIEVEN FYSIO EN OEFENBEHANDELINGEN

de praktijken CareXL en COOL hebben overeenkomsten met Nederlandse zorgverzekeraars. Indien jij niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor de fysio-en/of oefentherapie, hanteren wij onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van jouw zorgverzekeraar afwijken van de tarieven in de tabel. 

Tarieven fysio- en oefentherapie 2022 per behandeling 

Zitting fysiotherapie€ 40,50
Zitting fysiotherapie online / telefonisch op afstand€ 40,50
Zitting manuele therapie€ 50,50
Zitting bekkenfysiotherapie€ 53,00
Zitting kinderfysiotherapie€ 53,00
Zitting oedeemtherapie€ 53,00
Zitting geriatriefysiotherapie€ 53,00
Zitting oncologische fysiotherapie€ 53,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 53,00
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck€ 40,50
Zitting kinderoefentherapie€ 53,00
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen)€ 53,00
Groepszitting 2 personen€ 40,50
Groepszitting 3 personen€ 32,00
Groepszitting 4 personen€ 28,00
Groepszitting 5 tot 10 personen€ 24,50
Telefonisch overleg tbv cliënt zorgverlener naar zorgverlener€ 16,00
Screening€ 16,50
Screening, intake en onderzoek€ 55,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 55,50
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek€ 68,00
Toeslag voor zitting aan huis€ 30,50
Inrichtingstoeslag€ 11,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt€ 41,50
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie, diëtetiek, logopedie of ergotherapie€ 28,50
Niet nagekomen afspraak verbijzondering€ 38,50
Verslag letselschade eenvoudig€ 55,50
Verslag letselschade complex€ 83,50

AFSPRAAK

Jij kunt jouw afspraak tot 24 uur van te voren altijd kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer jij dit niet tijdig doet, brengen wij het tarief van een niet nagekomen afspraak bij jou in rekening.

Voor meer informatie over onze tarieven kan jij terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie. 

Mail: fysio@gccarexl.nl