Gezondheidscentrum Care XL

Praktijkondersteuning GGZ gezin en jeugd

De praktijk ondersteunende hulpverlener GGZ gezin en jeugd biedt hulp en ondersteuning op een laagdrempelig en efficiënte wijze en is gericht op het coachen van psychosociale vaardigheden bij zowel ouders als jeugdigen.

De praktijkondersteuner jeugd en gezin onderscheidt zich van de reguliere geestelijke gezondheidszorg door  specialisatie in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen en jeugdigen met problemen. Daarnaast heeft de praktijkondersteuner een adviserende rol bij vraagstukken op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.

De POH GGZ jeugd begeleidt vooral psychosociale problematiek die kunnen worden behandeld door gebruik te maken van eenvoudige methodieken met een korte behandelingsduur. Aan de hand van een integrale werkwijze wordt een duidelijk beeld geschetst van de hulpvraag van de cliënt. Zo nodig wordt ons netwerk ingezet om gestelde doelen te verwezenlijken. Tevens wordt dit netwerk ingezet voor verdere hulp en begeleiding met een eventuele doorverwijzing naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (tweede liijn).