Gezondheidscentrum Care XL

Praktijkondersteuning Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-SOM) is geschoold om begeleiding te bieden aan patiënten met een chronische aandoening, met name patiënten die bekend zijn met diabetes mellitus, hart en -vaat ziekten en astma/COPD. De POH-S en de huisarts werken nauw samen bij het behandelen en begeleiden van chronische patiënten. De POH-SOM heeft de volgende takenpakket:

  • Intake: samen bespreekt u uw klachten en medische verleden.
  • Spreekuur, lichamelijk onderzoek en medische handelingen.
  • Advies over gezond leven: samen maakt u een plan van aanpak.
  • Begeleiden bij het innemen van medicijnen en het omgaan met uw ziekte.

De praktijkondersteuner kan een andere zorgverlener consulteren en in overleg met de huisarts of medisch specialist een patiënt laten opnemen in het ziekenhuis in geval van achteruitgang van de gezondheidsklachten.

Onze POH-SOM beschikt over een eigen spreekuur binnen de huisartspraktijk, waarin hij/zij zelfstandig patiënten kan behandelen.

  • POH-SOM verricht bij suikerpatiënten een controle middels een uitgebreid bloed- en urineonderzoek, een voetonderzoek en regelt een verwijzing voor een foto van het oog (fundusfoto) om complicaties aan de ogen, voeten en nieren te voorkomen. POH-SOM doet bij de patiënten met hart en vaat ziekten een controle met uitgebreid bloed en urine onderzoek, een bloeddruk controle, cholesterol controle om hartfalen te voorkomen.
  • POH-SOM biedt bij patiënten met longklachten een astma/COPD spreekuur, waarbij een lichamelijk onderzoek wordt gedaan zoals het meten van de bloeddruk, het beluisteren van de longen en indien nodig een longfunctieonderzoek (spirometrie), waarbij de longfunctie wordt gemeten.
  • POH-SOM doet visite bij 75 plussers. Het doel is om bij de ouderen patiënten de zelfredzaamheid te bevorderen en de kwaliteit van het leven in de thuis situatie te optimaliseren.

De praktijkondersteuner geeft ook voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl, zoals het stimuleren van lichaamsbeweging en gezonde voedingspatronen.