gezondheidscentrum Care xl

Medische verklaringen

Voor de aanvraag van bepaalde voorzieningen zoals hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen kan worden gevraagd naar uw gezondheidstoestand, ziekte of enige handicap. In de meeste gevallen komt men bij de huisarts terecht om een medische verklaring aan te vragen, omdat de huisarts uw gezondheid en enige ziekten monitort. Helaas mag de huisarts u geen medische verklaring geven.

Wat moet u doen? Op de website van de gemeente Rotterdam vindt u alle informatie om een medische verklaring te krijgen Verwijswijzer Rotterdam