Gezondheidscentrum Care XL

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken, zal de assistenten vragen naar uw klachten. Ook is het mogelijk dat zij u medische adviezen geven. De assistenten zijn opgeleid om een inschatting te maken of een afspraak noodzakelijk is. Bij
beperkte mobiliteit, kan de praktijkondersteuner u thuis bezoeken. 

Bel tussen 08.00 en 10.00 voor het maken van een afspraak
praktijk CARE XL: 010- 48 57 137
praktijk COOL: 010- 436 01 41 

Naast het maken van afspraken, dragen de assistenten ook zorg voor het herhalen van medicijnen en medische handelingen, zoals aanstippen van wratten, meten van de bloeddruk, hechtingen verwijderen en het geven van injecties. Bij een injectie is medicatie op voorschrift noodzakelijk zodat u het meteen mee kan nemen naar uw afspraak. Bij een bloeddruk controle afspraak is dat niet nodig.