Gezondheidscentrum Care XL

Praktijkondersteuning GGZ

Voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kunt u terecht bij onze praktijkondersteuner. In geval van psychische of sociale problemen kunt u een afspraak plannen met de huisarts. Deze zal u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ. Het voordeel is dat hulp snel wordt geboden in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk. Samen wordt er gekeken naar de klachten en uw hulpvraag en wordt er vervolgens een behandelplan gestart. Hierna kan, indien nodig, de patiënt doorverwezen worden naar de BGGZ of SGGZ.

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar gaat
vaak gepaard met langdurende psychotherapeutische hulp.

Het is mogelijk om de wachttijden voor specialistische hulp te overbruggen bij onze praktijkondersteuner. Deze zorgt onder andere voor:

  • Vraag/probleemopheldering
  • Stellen van een vermoedelijke diagnose en inschatten van de ernst van de symptomen
  • Voorlichting (psycho-educatie) over de klachten en oplossingen
  • Kortdurende behandelingen
  • Bevorderen zelfredzaamheid/zelfmanagement
  • Doorverwijzingen naar andere instanties (zoals GGZ-instellingen, maatschappelijke werkers)
  • Gesprekken ter overbrugging van de wachttijden bij GGZ-instellingen
  • Terugvalpreventie

Gemiddeld duren de gesprekken 30 minuten, waarbij het eerste gesprek meestal wat langer duurt. Tevens is het mogelijk om een telefonische consult in te plannen

Praktijkondersteuning GGZ gezin en jeugd

De praktijk ondersteunende hulpverlener GGZ gezin en jeugd biedt hulp en ondersteuning op een laagdrempelig en efficiënte wijze en is gericht op het coachen van psychosociale vaardigheden bij zowel ouders als jeugdigen.

De praktijkondersteuner jeugd en gezin onderscheidt zich van de reguliere geestelijke gezondheidszorg door  specialisatie in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen en jeugdigen met problemen. Daarnaast heeft de praktijkondersteuner een adviserende rol bij vraagstukken op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.

De POH GGZ jeugd begeleidt vooral psychosociale problematiek die kunnen worden behandeld door gebruik te maken van eenvoudige methodieken met een korte behandelingsduur. Aan de hand van een integrale werkwijze wordt een duidelijk beeld geschetst van de hulpvraag van de cliënt. Zo nodig wordt ons netwerk ingezet om gestelde doelen te verwezenlijken. Tevens wordt dit netwerk ingezet voor verdere hulp en begeleiding met een eventuele doorverwijzing naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (tweede liijn).