gezondheidscentrum Care xl

Medewerkers

Huisartsen
Dhr. drs. A. Senyürek, Huisarts
Maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

Let op: Deze dagen kunnen variëren. Wij verzoeken u om hiermee rekening te houden.

Mw. drs. A. Dulger, Huisarts
Dinsdag & vrijdag

Mw. drs. Melek, Huisarts
Woensdag

I.v.m. Covid 19 maatregelen kunnen de werkdagen anders zijn.

POH-somatiek/praktijkverpleegkundige
Vier dagen per week

Dhr. B. Akyar, MD

Echografist
Dhr. W. Moostdorff
Werkt op afspraak

Psychologen POH-GGZ & POH GGZ jeugd
Mw. R. Koc
Maandag en woensdag

Mw. drs. N. Gasanova (psycholoog)
Donderdag en vrijdag

Voedingsdeskundige
Mw. E. Celik
Maandag

Voedingsconsulente
Mw. Y. Kadir
Woensdagmiddag

Doktersassistente
Mw. Y. Kadir
Mw. D. Yavas
Mw. G. Koktas

Digicoach en content medewerker
Dhr. E. Akyar, MD
Vijf dagen per week

De medewerkers in de praktijk proberen u op de beste manier van dienst te zijn. Heeft u opmerkingen, vragen of klachten over onze praktijk, omgang of behandeling, laat het ons weten.