KLachten

Wij doen onze uiterste best om een goede zorg aan onze patienten te verlenen. Natuurlijk kunnen er altijd zaken zijn waarover u minder tevreden bent. Dit kunnen zaken zijn over de praktijkvoering (bereikbaarheid, spreekuurtijden, herhaalreceptenverwerking, etc.), medisch inhoudelijk of de bejegening van de huisarts of één van de andere medewerkers.

Mocht u klachten hebben over onze praktijk, dan kunt u een afspraak maken om dit met ons te bespreken. U kunt uw klachten ook schriftelijk indienen (per brief of email). Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar behoren te behandelen. Indien u vindt dat uw klacht bij ons onvoldoende gehoord wordt, dan kunt u ook terecht bij een officiële klachtencommissie. U kunt hier kosteloos terecht bij een klachtenfunctionaris voor onze praktijk. U kunt uw klacht schriftelijk mailen of persoonlijk afgeven bij ons.

Wij zijn aangesloten bij:

SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) 
Tel. 088 – 0229100
www.skge.nl